Synergie drijft Haags-Surinaamse ondernemersdiaspora

0
450

Rijswijk was ineens even veranderd in ondernemend Suriname

Nationaal Debat organiseerde samen met Presentatiemeester dhr. Joy Bindraban  ter gelegenheid van de Surinaamse Onafhankelijkheidsdag, op 25 November 2021 een ondernemers-ontbijt. De Haagse Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en 1e locoburgemeester, Kavita Parbhudayal was eveneens aanwezig en sprak de ondernemers toe. In Nederland wonen honderduizenden mensen van Surinaamse komaf die nog altijd nauwe banden ervaren met Suriname en zodoende zijn er diverse ondernemers die zich richten op de handel tussen Suriname en Nederland. Onder meer door grote olievondsten voor de Surinaamse kust en een nieuw politiek klimaat is er hernieuwde animo onder ondernemers en ook oliemaatschappijen voor investeren in Suriname.  In Rijswijk kwamen zo diverse ondernemers in een volle zaal bij elkaar om te netwerken, luisteren naar sprekers en kritische kansen en uitdagingen te bespreken.

Synergie, Banking & Local content in de Olie & Gas sector

Kathleen Ferrier, voorzitter van het DIN (Diaspora Instituut Nederland) was aanwezig en had de volgende oproep: “Synergie en samenwerking is nodig tussen organisaties en bedrijven die zich allemaal met Suriname bezighouden”. Zij riep gedreven ondernemers op om ook contact te maken met het DIN en mee te doen met de rondetafelbijeenkomsten die worden georganiseerd in het belang van succesvol investeren en ondernemen in Suriname. En dat zulke bedrijven er zijn bleek wel uit de producten en diensten die ondernemers aan elkaar presenteerden tijdens het netwerken. Zo ging het onder meer over water uit Suriname, het bankwezen, eco-toerisme, Local content in de Olie & gas sector, zorgondernemerschap, Recruitment en nieuwe luchtvaartkansen.

VNG en ondernemerschap: Suriname beter op de kaart zetten

De Haagse Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en 1e locoburgemeester, Kavita Parbhudayal, moedigde aan tot doorpakken en zei: “Ondernemers zijn belangrijk, hun kracht, bedrijvigheid en innovatie is nodig want zij zijn de motor achter de economie. Ik vind dat er dan ook meerdere van deze ondernemersbijeenkomsten moeten worden gehouden. Zodat er gestructureerd kan worden gewerkt aan oplossingen en samenwerkingen in het belang van mensen en de economie”. Ook gaf ze aan zich in te willen zetten om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (de VNG), Suriname beter op de kaart te zetten en sterker ondernemerschap te bevorderen.

Ease of Doing Business Index Suriname (EDB) en verstandig kapitaal

Econoom en bancaire professional Shaif Basier ging in op het belang van professionele samenwerking om uitdagingen voor ondernemende Surinamers te overbruggen. Basier: “Aan de ene kant zijn toegang tot kapitaal en vlotte rechtsprocedures aandachtspunten die blijken uit de EDB index. Anderzijds is het nodig voor ondernemers om bewuster te ondernemen, te leren van ervaringen van anderen door netwerkevents zoals deze. Het vanuit passie voor Suriname, samen lobbyen en bouwen aan betere randvoorwaarden en marktproposities is cruciaal om verstandige investeerders aan te trekken in Suriname”.

Vervolgmeetings met ondernemers: netwerken en positieve voorbeelden

De bijeenkomst was gericht op netwerken in een inspirerende sfeer en het bespreken van kansen, uitdagingen en mogelijkheden ten aanzien van het ondernemen in Suriname. In een volle zaal toonde Presentatiemeester Joy Bindraban zich verheugd over de geslaagde positieve bijeenkomst en meldde dat er nog vervolg meetings zullen komen. Bindraban: “Er wordt gewerkt aan een nieuwjaarsreceptie en ook aan een programmering om te zorgen dat de positieve energie die werd ervaren onder veelal Haagse ondernemers met interesse en binding met Suriname, wordt vastgehouden.

Winston Scholsberg, Master storyteller en Coach, ging in op het belang van goede presentatievaardigheden en vertelde over hoe bijvoorbeeld het National Marketing Congres waaraan hij had  meegewerkt in Suriname een goed voorbeeld was van hoe samenwerking tussen ondernemende Diaspora en Surinamers in Suriname succesvol kan uitpakken.

Spreker en professionele netwerker Fred van Zwieten sprak over het belang van betrouwbare netwerken. “Integere en betrouwbare netwerken zijn onmisbaar voor het realiseren van successen als ondernemer” volgens van Swieten. Prof. Peter Diekman, Governance-expert en kenner van de Surinaamse economie zei het een geslaagde bijeenkomst te hebben gevonden en draagt graag bij aan het succes van de vervolgbijeenkomsten.

Vervolg: Verstevigen van Haags-Surinaamse diaspora ondernemersnetwerken

Het helpen verstevigen van ondernemers in hun initiatieven door inspirerende en educatieve bijeenkomsten wordt een belangrijk speerpunt volgens Presentatiemeester Joy Bindraban: “Er wordt gewerkt aan een boeiende vervolgreeks van ontmoetingen voor ondernemende mensen die zal bijdragen aan het voortborduren op het succes van deze bijeenkomst”.

Johanna Tammenga, Journalist Nationaal Debat

Foto: RB; V.l.n.r. Prof. Peter Diekman, Tjan Sansaar (Pryme Consulting B.V.), Maikel Boksteen (2 Trust B.V.), Dr. Barryl Biekman, Guno Biekman, Joy Bindraban

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in